Rozwiązania IT

Dane rejestrowe

INTEGLER SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Czapli 59,
02-781 Warszawa

KRS:  0000429238
NIP:  7010352299
REGON:  146270315

Kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN w całości wpłacony

Spółka zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO